สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องกู้สินเชื่อจากทางธนาคาร

ปัจจัยสี่เป็นเป็นจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ล้วนแล้วแต่ต้องมีไว้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในความมั่นคงของการใช้ชีวิต แต่ในการที่เราจะมีกลุ่มปัจจัย 4 นั้นก็ต้องอาศัยรายจ่ายด้วยเช่นกันซึ่งในชีวิตแต่ละคนแล้วมีรายจ่ายไม่เหมือนกัน บางคนใช้จ่ายเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด แต่บางกลุ่มนั้นใช้จ่ายไปกับความไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือย สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามีสภาพคล่องทางการเงินก็สามารถที่จะซื้อสิ่งที่เราอยากได้ได้อย่างไม่ต้องกังวล แต่ถ้าในกรณีที่เราหาเช้ากินเข้ามีการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้จ่ายด้วยความฟุ่มเฟือย ควรวางแผนทางการเงินล่วงหน้าไว้หลายๆเดือนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเป็นหนี้แบบเบี้ยหัวแตกคือหมุนเงินไม่ทันแล้วไปกู้ยืมเพื่อนหรือหนี้นอกระบบเพื่อนำมาใช้หนี้ในสิ่งที่ตนเองได้ก่อนไว้ โดยมากแล้วแค่ทำได้แค่ยืดระยะเวลาเท่านั้นและนอกจากนั้นยังทำให้สถานการแย่กว่าเดิมเพราะการกู้ย่อมมีเรื่องของดอกเบี้ยตามมาด้วย
ในการกู้เงินอย่างถูกต้องเพื่อที่จะนำมาประกอบธุรกิจหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นควรจะเป็นการกู้สินเชื่อที่มีจากธนาคารไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปกู้สินเชื่อนอกระบบเพราะธนาคารได้มีการวางมาตรฐานการคำนวณดอกเบี้ยเพื่อให้เหมาะสมต่อตัวผู้กู้ที่จะสามารถจ่ายคืนได้ในระยะเวลาดังกล่าว สำหรับสิ่งที่ธนาคารต้องการในการอนุมัติสินเชื่อนั้นได้แก่เอกสารประตัว สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 6 เดือนสามารถขอจากทางบริษัทได้เท่านี้ก็เพียงพอต่อการให้ธนาคารเช็คการอนุมัติวงเงินแล้วซึ่งในสมัยนี้ใช้ระยะเวลาไม่นานก็จะทราบผลการอนุมัติแล้ว ในการกู้ยืมแต่ละธนาคารนั้นคิดดอกเบี้ยและคิดวงเงินการอนุมัติแตกต่างกันผู้กู้จึงควรเช็คให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนว่าธนาคารไหนคิดค่าดอกเบี้ยเท่าไหร่และคิดยังไง ไม่ควรอย่างยิ่งที่หน้ามืดตามัวเลือกเพียงแค่ธนาคารเดียวเพียงเพราะแค่อยากได้เงินไวๆ

สำหรับสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรถนั้นก็จะมีการคิดค่าดอกเบี้ยและมีเอกสารที่ขอเพิ่มเติมจากการกู้ยืมธรรมดาเพราะเป็นการกู้ที่ค่อนข้างมีมูลค่ามากธนาคารจึงต้องเช็คอย่างละเอียดว่าเรามีประวัติหรือไม่ ในกรณีที่กู้บ้านสำหรับบางท่านที่มีฐานเงินเดือนไม่มากพออาจจะขอกู้ร่วมกับคนในครอบครัวได้เพื่อให้รายได้ยื่นกู้กับธนาคารนั้นมีมากพอสำหรับการกู้สินเชื่อซื้อบ้าน นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่ต้องดูคือเรื่องของระยะเวลาก็มีผลต่อการคำนวนดอกเบี้ยอีกด้วย