ข้อดีและข้อเสียของหญ้าเทียมที่ควรรู้

การปูหญ้าเทียมเป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจ อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ก็ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการบำรุงรักษาก็ไม่ต้องใช้อะไรมาก เพราะหญ้าเทียมดูแลรักษาได้ง่ายกว่าหญ้าจริงทั่วๆไป

ข้อดีของหญ้าเทียม
1.ไม่ต้องรดน้ำและตัดหญ้า
2.ประหยัดค่าน้ำ ค่าตัดหญ้า และดูและรักษา
3.ไม่ต้องใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช
4.ไม่เกิดมลพิษจากการใช้สารเคมีที่เกิดจากดูแลรักษา
5.หญ้าเขียวตลอดเวลา ไม่ต้องปลูกซ่อมแซม
6.สามารถล้างและทำความสะอาดได้ง่าย
7.สามารถระบายน้ำ ไม่เกิดการกักขังของน้ำจนทำพื้นดินแฉะ
8.ลดความเสียหายของหญ้าที่เกิดจากการเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรม
9.ไม่เกิดมลพิษจากการใช้สารเคมีที่เกิดจากดูแลรักษา

ข้อเสียของหญ้าเทียม
1.ค่าใช้จ่ายครั้งแรกในการค่อนข้างสูงสำหรับค่าหญ้าเทียมและค่าปูเมื่อเทียบกันการปูหญ้าจริง
2.หญ้าเทียมไม่ใช่สิ่งที่ผลิตจากธรรมชาติทำให้บางคนรู้สึกว่าการใช้หญ้าเทียม อาจทำลายสิ่งแวดล้อม
3.หญ้าเทียมทำให้เราไม่สามารถได้รับและสัมผัสกลิ่นหญ้าที่แท้จริงที่เกิดหลังจากฝนตกหรือหลังการตัดหญ้า
4.ในน่าร้อนหญ้าเทียมจะมีอุณหภูมิสูงกว่าหญ้าจริง