เรียนต่ออังกฤษ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศอังกฤษมีสถาบันที่มีคุณภาพระดับโลก และมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรคุณภาพระดับโลก ตั้งแต่อาจารย์ผู้สอนจนถึงที่ปรึกษา ทั้งในระดับโรงเรียนสอนภาษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีความสุขกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อที่นี่จะมีความสุขไปกับการเรียนด้วยตนเอง เพราะสังคมในประเทศอังกฤษเชื่อในคุณค่าของแต่ละคน และที่นี่ยังเหมาะแก่การเรียนรู้ ที่การปฏิบัติมีความสำคัญเทียบเท่ากับทฤษฎี ช่วยให้ผู้ที่จบไปมีความคิดเป็นของตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในอาชีพ

มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษมีอายุเก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นเหมือนบรรทัดฐานให้สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองให้ดีอยู่เสมอ นักศึกษาจึงวางใจได้ในคุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรในประเทศอังกฤษส่วนมากใช้เวลาเรียนน้อยกว่า เช่น ในระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี และปริญญาโทใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนในระหว่างเรียนได้อีกด้วย จากประเทศอังกฤษ นักเรียนสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆในยุโรปอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือเครื่องบิน โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และได้สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆที่หลากหลายจากเพื่อนนักศึกษาที่มาจากหลายๆประเทศ